10 Most Powerful Pokemon Of All Time

10 Most Powerful Pokemon Of All Time

by richard rosales

regigigas

10

kyurem

9

eternatus

8

ho-oh

7

lugia

6

alakazam

5

rayquaza

4

palkia, giratina, and   dialga

3

mewtwo

2

arceus

1